Zaznacz stronę
„Zgodnie z paragrafem 14 pkt 1.i regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finasowa 2.0 informujemy , iż uzyskaliśmy subwencję finansową z PFR